Fadder Ht-21

En viktig del av skridskoskolan är klubbens faddrar som hjälper till under träningarna som är på söndagar kl 11-11.50. Höstens skridskoskola pågår mellan 12/9-19/12. Varje fadder blir schemalagd vid ca två tillfällen. 

För att vara fadder behöver du vara tävlingsåkare och minst 10 år gammal. 

Torsdag 9/9 kl 17.30-19.00 håller Amanda en obligatorisk fadderutbildning (teori- samt ispass) för alla anmälda faddrar. 

Vill du vara fadder? Anmäl dig till info@bollnaskk.se så snart som möjligt. 
(Fanny, Vera, Kea, Meja och Hanna H. är redan anmälda)

Tack på förhand för att du hjälper till!

Mvh
Karin N. i styrelsen