Vad kostar det att åka konståkning?

Vår förening försöker att hålla kostnaderna nere så gott vi kan genom sponsring och säljaktiviteter, styrelsen arbetar helt ideellt och våra kostnader består helt av träningskostnader så som ishyra, tränararvoden och sociala avgifter.

Skridskoskolan tränar en gång i veckan kostar 600 kr/termin + 150 kr/termin familjemedlemskap.

Konståkningsgrupperna tränar från 2 ggr och upp till 6 gånger i veckan på mark och is beroende på vilken nivå man är på terminskostnaden för dessa grupper är från 1930 (två is samt mark) och uppåt beroende på antal pass. Alla konståkare betalar också en årlig medlemsavgift på 300 kronor (familjemedlemskap).

Grundavgift 750 kr Per ispass 590 kr

2 ispass/vecka           1930 kr/termin
3 ispass/vecka           2520 kr/termin
4 ispass/vecka           3110 kr/termin
5 ispass/vecka           3700 kr/termin
6 ispass/vecka           4290 kr/termin

Tävlingar och test
För att börja tävla behöver man göra ett tävlingstest. Görs detta i den egna klubben kostar själva testet inget extra, däremot behöver man en tävlingslicens hos Pensum, den kostar 350 kronor. Tävlingslicensen betalas varje år för åkare som vill delta på tävling och test.
Då man klarat testet ska detta registreras hos Svenska konståkningsförbundet som tar ut en administrativ avgift på 250 kronor.

Övriga test från Basic/Fri 1 kostar 200 kr per test och 100 kr för resttest. Avanmälan efter anmälngstidens utgång 100 kr. Bekostas av åkaren.

Tävlingsprogram
När man blir tävlingsåkare behöver man ett tävlingsprogram, i de högsta klasserna har man ofta två program, ett friprogram och ett kortprogram. Program kan man beställa av den egna tränaren eller av någon tränare på eventuella läger man åker på. Kostnaden för ett program varierar lite beroende på svårighetsgrad, ett program för minior Stjärnklass brukar hamna från 500 kronor, kostnad för eventuell musik tillkommer. Be om kostnadsförslag för vad som gäller för ditt barns tävlingsklass. Vill du beställa ett program av Amanda gör du detta på mail amanda.palmer@bollnaskk.se.

När man åker på tävling och test betalar man alltid en anmälningsavgift till den klubb som arrangerar. Dessa kan variera beroende på vilken typ av tävling man åker på. Ex stjärntävling säsongen 2020 kostar 360 kronor. Man tar sig själv till tävlingen eller samåker med en träningskompis. För att hålla kostnaderna nere för klubben brukar tränaren samåka med någon av åkarnas familjer. Ev boende i samband med tävling bokar och bekostar åkaren själv. Tränarens ev boende bekostas av klubben. I de lägre klasserna försöker vi åka på tävlingar så nära Bollnäs det går.

Om en åkare slutar
Om man har börjat en termin betalas inte terminsavgiften tillbaks om man skulle välja att sluta. Del av terminsavgift återbetalas endast mot läkarintyg om mer än halva terminen återstår.