Styrelse 2021-2022

Ordförande Jan Palmér Skicka e-post
Vice ordförande Anna Myhrberg Skicka e-post
Ledamot Karin Nilsson Skicka e-post
Ledamot Andreas Alderborg Skicka e-post
Ledamot Anarbek Asylbashev Skicka e-post
Suppleant Susanna Nordlund Skicka e-post
Suppleant Karin Hallberg Skicka e-post
Suppleant Monica Palmér Skicka e-post
Kassör Susanna Nordlund Skicka e-post
Valberedning Bente Sköld Skicka e-post
Joakim Björk
Revisorer Kristin Silvroth
Dan Silvroth