Styrelse 2018-2019

Ordförande Jan Palmér Skicka e-post
Vice ordförande Anna Myhrberg Skicka e-post
Sekreterare Lena Eriksson Skicka e-post
Ledamot Karin Nilsson Skicka e-post
Ledamot Katarina Winther Skicka e-post
Ledamot Jannica Rosdahl Skicka e-post
Suppleant Ulrika Holmström Skicka e-post
Suppleant Monica Palmér Skicka e-post
Kassör (adjungerad) Daniel Didricksson Skicka e-post
Valberedning Hans Persson Skicka e-post
Lars Gunnar Edlund
Revisorer Helena Andersson
Andreas Tynong