Styrelse 2019-2020

Ordförande Jan Palmér Skicka e-post
Vice ordförande Anna Myhrberg Skicka e-post
Ledamot Karin Nilsson Skicka e-post
Ledamot Susanna Nordlund Skicka e-post
Ledamot Anarbek Asylbashev Skicka e-post
Suppleant Lena Eriksson Skicka e-post
Suppleant Monica Palmér Skicka e-post
Suppleant Ferenc Loncsár Skicka e-post
Kassör Vakant Skicka e-post
Valberedning Hans Persson Skicka e-post
Åsa Edman
Revisorer Kristin Silvroth
Dan Silvroth