Aktuellt schema HT-2020

Den nya gruppindelningen hittar du här: http://www.bollnaskk.se/wordpress/?page_id=1706

Måndag
16.00 – 16.50 Ögel + Salchow Is
17.00 – 17.50 Ögel + Salchow Mark
17.00 – 18.00 Rocker + Counter Is
18.00 ~ 18.30 Rocker + Counter Mark
18.00 – 18.50 Twizzles + Flip Is
19.00 – 19.45 Twizzles + Flip Mark

Tisdag försäsong (v36-42)
15.15 – 16.00 Rocker + Counter Is
16.00 – 17.00 Flip + Ögel Is
17.00 – 17.50 Rocker + Counter + Twizzles Is
18.00 – 18.45 Rocker + Counter Mark

Tisdag ord. säsong (v43- )
15.15 – 16.00 Rocker + Counter Is
16.00 – 17.00 Flip + Ögel Is
17.00 – 18.00 Rocker + Counter + Twizzles Is
18.00 – 18.20 Fokusträning Rocker + counter + Twizzles + Flip + Ögel
18.30 – 19.15 Rocker + Counter Mark

Onsdag försäsong (v36-42)
16.00 – 17.00 Twizzles + Flip + Ögel Is
17.00 – 17.50 Rocker + Counter Is
18.00 – 18.45 Rocker + Counter Mark

Onsdag ord. säsong (v43- )
16.00 – 17.00 Twizzles + Flip Is
17.00 – 17.50 Rocker + Counter Is
18.00 – 18.45 Rocker + Counter Mark

Torsdag försäsong (v36-42)
17.30 – 18.15 Twizzles + Flip Mark
18.30 – 19.20 Salchow + Toeloop Is
19.00 – 19.50 Twizzles + Flip Is
20.00 – 21.20 Rocker + Counter Is

Torsdag ord. säsong (v43- )
16.00 – 16.30 Programträning (Amanda meddelar vilka)
16.30 – 17.20 Twizzles + Flip + Ögel Is
17.30 – 18.15 Twizzles + Flip + Ögel Mark
18.30 – 19.20 Salchow + Toeloop Is
20.00 – 20.50 Rocker + Counter Is

Fredag försäsong (v36-42)
16.00 – 17.00 Flip + Ögel Is
17.00 – 17.50 Rocker + Counter + Twizzles Is

Fredag ord. säsong (v43- )
15.30 – 16.30 Flip + Ögel Is
16.30 – 17.20 Rocker + Counter + Twizzles Is

Söndag försäsong (v36-42)
9.00 – 9.30 Programträning alla tävlingsåkare
9.30 – 10.20 Salchow + Toeloop Is
10.30 – 11.15 Salchow + Toeloop Mark
10.30 – 11.20 Skridskoskola Is (ej v.36)

Söndag ord. säsong (v43- )
9.00 – 10.00 Programträning alla tävlingsåkare
10.00 – 10.50 Salchow + Toeloop Is
11.00 – 11.45 Salchow + Toeloop Mark
11.00 – 11.50 Skridskoskola Is

Alla tävlingsåkare förväntas värma upp innan sina ispass i skadeförebyggande syfte.