Styrelse 2020-2021

Ordförande Jan Palmér Skicka e-post
Vice ordförande Anna Myhrberg Skicka e-post
Ledamot Karin Nilsson Skicka e-post
Ledamot Susanna Nordlund Skicka e-post
Ledamot Anarbek Asylbashev Skicka e-post
Suppleant Andreas Alderborg Skicka e-post
Suppleant Karin Hallberg Skicka e-post
Suppleant Monica Palmér Skicka e-post
Kassör Susanna Nordlund Skicka e-post
Valberedning Åsa Edman Skicka e-post
Hanna Bruce
Revisorer Kristin Silvroth
Dan Silvroth