Testsystem

Svenska Konståkningsförbundets testsystem syftar till
– att tidigt utveckla grundläggande skridskoteknik
– att bygga upp åkarens teknik i lagom takt
– att kvalitetssäkra åkarnas teknik
– att klassificera åkarna för tävlingar

Testsystemet består av två delar, basictest och friåkningstest. Basictesterna syftar till att åkarna ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar. Friåkningstesterna syftar dels till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen samt att dela in åkarna kunskapsmässigt för tävlingar. Basic- och fritest testas separat. Första testnivån är grundtest och sedan följer test 1 till 4. I friåkning finns dessutom test 5 och 6.

Länk till Svenska Konståkningsförbundet!