Schema faddrar VT 2018

V 1 Alice, Nike, Moa
V 2 Lina, Anna, Mathilda
V 3 Lovis, Klara
V 4 Karolina, Anna-Lisa
V 5 Lovis, Ebba
V 6 Vilda, Alice
V 7 Lina, Anna
V 8 Vilda, Mathilda
V 9 Klara, Moa
V 10 Anna-Lisa (om någon mer kan hjälpa till – maila info@bollnaskk.se)
V 11 Vilda, Ebba
V12 Nike, Karolina
V 13 Avslutning – alla faddrar är med 🙂

Om man blivit schemalagd en vecka när man inte kan eller om man får förhinder så behöver man själv byta med någon annan fadder. Informera Monica om bytet så att schemat stämmer. Är det någon som anmält att ni vill vara fadder som inte är med på schemat så maila monica.palmer@bollnaskk.se

Stort tack för att ni hjälper till tjejer!

Det kalenderår ni fyller 14 år står klubben utbildningskostnaden för er om ni vill gå grundutbildningen och jobba som skridskoskolatränare.