Dagläger i Furudal 8 maj 2021

Vi planerar ett dagläger i Furudal den 8 maj 2021

Rocker, Counter, Twizzles, Flip & Ögel har 3 ispass på lördag.
Salchow, Toeloop & Chassé har 2 ispass på lördag.

Ett mer detaljerat schema kommer att mailas ut till deltagarna så snart hela schemat är spikat.

Under lägret varvas is-träning med markträning. Mellan passen finns tid att umgås med sina träningskompisar vilket gör träningen mycket roligare.

Lägeravgift:
Rocker, Counter, Twizzles, Flip & Ögel – 3 ispass lördag – 700 kr
Salchow, Toeloop & Chassé – 2 ispass lördag – 500 kr

Mat och eventuell logi ordnas på egen hand.

Anmälan görs via formuläret senast 15 april 2021. Anmälan är bindande, avgiften faktureras. Halva avgiften återbetalas mot sjukintyg.