Borlängehoppet-Tidsschema och deltagarlista

Hej!

Alla anmälda till Borlängehoppet har kommit med på tävlingen!
Här kommer tidsschema och deltagarlista. Exakta tävlingstider kommer ca två dagar före tävlingen.

Stort lycka till!

http://www.borlangekk.com/globalassets/borlange-kk—konstakning/20192020/tidsschema-borlangehoppet-2019.pdf

http://www.borlangekk.com/globalassets/borlange-kk—konstakning/20192020/borlangehoppet_deltagarlista-2019.pdf