Schema v.43

Pga vädret kan inte bandy flytta ut till veckan som det var planerat. Det betyder att under v.43 blir det en variant på försäsongsschemat som ser ut enligt detta:

Måndag
16.00-17.00 Grupp C2 Isträning
17.00-18.00 Grupp C1 isträning
17.00-17.30 Grupp C2 markträning
18.00-18.50 Grupp A + B isträning
19.00-19.50 Grupp A + B markträning

Tisdag
8.30-9.30 Morgonträning
15.45-17.20 Grupp A + B isträning
16.30-17.20 Grupp C1 + C2 isträning

Onsdag
16.00 17.00 Grupp D + E isträning
17.00-17.40 Grupp D + E markträning
17.00-17.50 Grupp A + B + C1 isträning
18.00-18.50 Grupp A + B + C1 markträning

Torsdag
16.00-17.00 Grupp C2 isträning
17.00-17.50 Grupp A + B isträning
18.00-18.50 Grupp A + B markträning

Fredag
16.00-17.00 Grupp C1 isträning
17.00-17.50 Grupp A + B isträning

Lördag
16.30-18.00 Utbildning

Söndag
9.00-10.00 Programträning
10.00-11.00 D + E isträning
11.00-11.50 Skridskoskola