Schema faddrar

V 1 Alice, Nike, Moa
V 2 Lina, Anna, Mathilda
V 3 Lovis, Klara
V 4 Karolina, Anna-Lisa
V 5 Lovis, Ebba
V 6 Ellen, Alice
V 7 Lina, Anna
V 8 Ellen, Mathilda
V 9 Klara, Moa
V 10 Anna-Lisa, Karolina
V 11 Ellen, Ebba
V 12 Nike, Karolina
V 13 Onsdag – Avslutning: alla faddrar är med 🙂

Om man blivit schemalagd en vecka när man inte kan eller om man får förhinder så behöver man själv byta med någon annan fadder. Informera Monica om bytet så att schemat stämmer. Är det någon som anmält att ni vill vara fadder som inte är med på schemat så maila monica.palmer@bollnaskk.se

Stort tack för att ni hjälper till tjejer!

Det kalenderår ni fyller 14 år står klubben utbildningskostnaden för er om ni vill gå grundutbildningen och jobba som skridskoskolatränare.

Avgift skridskoskolan VT-18

Denna termin kommer inte någon enskild faktura att skickas för åkare i skridskoskolan  utan vi ber er att betala in avgiften för vårterminen på 600 kronor till klubbens plusgiro 14867-6 senast 31 januari. Viktigt att ni i meddelandet vid betalning anger ”Skridskoskola” följt av åkarens namn.

Tack på förhand för hjälpen!